Δωδεκανησιακά Χρονικά, τόμος KΑ΄

00-0 Εξώφυλλο

«Δωδεκανησιακά Χρονικά» τόμος ΚΑ΄, Ρόδος 2006, σ. 848

Κατέβασμα